Wie zelfstandig denken kan, leert van zichzelf en niet van anderen...

Gedachtewandeling

Een gedachtewandeling is een product van het vrijdenken, gedownload uit het kosmisch brein door Remie I. Amstelveen, en bedoeld om het eigen zelfstandig denken te activeren. Elke interpretatie van zo’n gedachtewandeling is voor de verantwoordelijkheid van de lezer, die er een waarde aan toekent. De gedachtewandeling op zich is waarde-loos.


OVA
Attitudeverandering
Beledigen
Boosheid
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Denkdystrofie
Denken
Emotorologie
Emotoroloog
Ergernis
Ervaring is de beste leermeester
Gemoedstoestanden
Held
Herkenning
Ik
Inspiratie
Intellectualiteit vs Intelligentie
Kernkwaliteiten
Kijken
Kosmisch brein
Legbatterijkip
Lezen
Liefde
Mensenkennis
Naaktheid
Normbesef
Overleven
Pesten
Politiek bedrijven
Regels
Rekening houden met
Religie
Spirituele stilte
Survival of the fittest
Trouw
Veilig
Verdringen
Vertrouwen
Vragen
Waarderingslust
Wetenschap vs Aannemenschap