Alles gaat voorbij, behalve het heden.

Liefde

De beleving die je krijgt bij de ontmoeting met datgene wat leidt tot de bevrediging van een primaire menselijke behoefte, die bij bevrediging een intens gevoel van veiligheid, warmte en genegenheid geeft en die door geen enkele andere behoeftebevrediging te evenaren is.

Aanvulling: 
De beleving van de liefde wordt mogelijk gemaakt door de samenhang van de emotionele veiligheid, de emotionele warmte en de emotionele genegenheid (VeWaGen) waarop liefde gebaseerd is. In een duurzame intieme relatie hebben mensen behoefte aan de emotionele VeWaGen, ook wel liefde genoemd. Als die uitblijft gaat de duurzame intimiteit meestal vanzelf over.

Liefde kan men beleven en ervaren. De ervaren liefde is echter meestal niet gebaseerd op de werkelijke liefde, maar op de interpretatie van vormen waarin ook de liefde zich kan uiten. De uitingsvormen die gebaseerd zijn op de werkelijke liefde kenmerken zich door de beleving van VeWaGen. Hierbij accepteren betrokkenen onvoorwaardelijk de wezenlijke aspecten waaruit zij bestaan en geven daarover nooit een oordeel of veroordeling.

Liefde zelf is niet aan te leren, maar de uitingsvormen ervan wel. Zonder de kennis van de liefde zijn de uitingsvormen een farce. (Vergelijk de man die elke vrijdag een bloemetje meeneemt voor zijn eigen vrouw en ondertussen een relatie onderhoudt met de vrouw van een ander.)

De natuurlijke weg om de liefde te leren kennen is, door die als kind te beleven tussen je ouders of anderen die je grootbrengen. Kinderen leren de liefde kennen zoals zij hun moedertaal leren kennen: Door ervaring!

Terug