Denken is de ademhaling van de geest.

Lezen

Het willekeurig verzamelen en persoonlijk interpreteren van schriftelijke informatie over bepaalde waarnemingen, die al door de schrijver verzameld en persoonlijk geïnterpreteerd zijn.
 
Aanvulling
Daar het interpreteren altijd gebeurt onder invloed van persoonlijke smaak en persoonlijk geëmoteerd zijn, is elke interpretatie een vertekening of verbeelding van wat iemand heeft waargenomen. Een liefhebber van de feitelijke werkelijkheid zal meer aandacht geven en waarde hechten aan de feiten achter elke interpretatie dan aan de interpretaties zelf.
Door lezen kom je niet achter de feiten waarop de interpretaties die je leest gebaseerd zijn. Dat lukt alleen in de dialoog. De dialoog als een gesprek tussen mensen die streven naar wijsheid ofwel kennis die berust op inzicht en levenservaring.

Kennisoverdracht via de dialoog verdient de voorkeur boven de kennisoverdracht via onderricht.

Terug