Alles gaat voorbij, behalve het heden.

Rekening houden met

De aan jou bekende behoeften (belangen) van anderen hoogwaardig achten en zorgvuldig daarmee omgaan, om schade eraan te voorkomen. En naar vermogen jouw bijdrage leveren, om hen in de gelegenheid te stellen die behoeften te bevredigen.
 
N.B.
Om de behoeften van anderen te leren kennen moet je over het vermogen beschikken naar hen te luisteren. In de zin van belangstellen in wat er in hen omgaat aan behoeften en hoe zij zich daarbij voelen. (wat zij zeggen of doen is daarbij onbelangrijk)

Terug