Inspireren nodigt uit tot zelfstandig denken.

Vertrouwen

Het koesteren van de aangename illusie van een vurig verlangen.

Aanvulling: 
Vertrouwen en zekerheid onderscheiden zich van elkaar, doordat vertrouwen gebaseerd is op een onlogische veronderstelling of illusie en zekerheid gebaseerd is op feiten. Van "geschaad vertrouwen" is sprake bij confrontatie van de gekoesterde illusie en de niet daarmee overeenstemmende feiten. De oorzaak van het onaangenaam voelen, dat hierbij ervaren wordt, schrijft betrokkene vaak ten onrechte toe aan iets of iemand buiten zichzelf. (Omgaan met vertrouwen alsof het een zekerheid is, geeft meer kans op teleurstelling dan er mee omgaan als ware het een "staatslot" : pas na de "trekking" heeft men zekerheid!)

Terug