Niets is alles wat buiten het bewustzijnsvermogen van de mens valt.

Vragen

‘Klopt-dat-vragen’ zijn vragen waarmee je onderzoekt of datgene wat jij je verbeeldt, je inbeeldt, veronderstelt, aanneemt ofwel interpreteert, wel juist is.
 
. . .
Met betrekking tot het causaal logisch denken is het aan te bevelen klopt-dat-vragen ook te stellen ten aanzien van de eigen meningen, opvattingen, overtuigingen en andere persoonlijke gedachten.
 
‘Waarom-vragen’ zijn vragen waarmee je erachter wilt komen wat de reden ervan is, dat een verschijnsel of gebeurtenis zich voordoet.
 
. . .
Waaromvragen stellen is een betrekkelijk zinloze bezigheid, omdat voor het zich voordoen van verschijnselen en gebeurtenissen geen redenen bestaan, maar slechts oorzaken. Met waaromvragen kom je hooguit achter de redenering (interpretatie) die jijzelf of anderen geven aan het zich voordoen van de verschijnselen en gebeurtenissen. (bijvoorbeeld: Een koe heeft een staart om de vliegen van zich af te slaan.)
 
‘Hoe-komt-dat-vragen’ zijn vragen waarmee je onderzoekt wat de oorzaak is van het zich voordoen van een verschijnsel of gebeurtenis.

Terug