Wie zelfstandig denken kan, leert van zichzelf en niet van anderen...

Denkdystrofie

De slechte ontwikkeling van het eigen zelfstandig denken, door geringe prikkeling ervan.

Aanvulling: Het voortdurend vergemakkelijken van het voortbewegen van het menselijk lichaam kan leiden tot verslapping en aftakeling van de spieren, ten nadele van de lichamelijke functionering en conditie. (bijvoorbeeld door het veelvuldig auto- en ander gemotoriseerd voertuiggebruik) Zo kan het voortdurend vergemakkelijken van het eigen zelfstandig denken leiden tot verslapping en aftakeling van het denkvermogen; ten nadele van de geestelijke functionering en conditie. (Denk aan het veelvuldig versimpelen van het taalgebruik door bijvoorbeeld het vermijden van zogenoemde moeilijke woorden, waardoor vermindering van het gebruik van het woordenboek, en het vermijden van samengestelde ofwel “te lange” zinnen. De zogenoemde jip-en-janneketaal.)


Terug