Niets is alles wat buiten het bewustzijnsvermogen van de mens valt.

Denken

Het proces van denken is een aaneenschakeling van denkstappen: de gedachtengang. De weg die zo een gedachtegang volgt heet de denkweg

We onderscheiden twee existentiële denkwegen: de plausibele en de causale.

Elke denkstap zetten we volgens een principe, dat we logica noemen. Dit principe houdt in, dat we elke stap zetten volgens een patroon van verbanden, die wij zien liggen in dat wat wij waarnemen of die wij zelf leggen.

De logica waarbij wij de verbanden zien liggen noemen we causale logica. En de logica waarbij wij de verbanden zelf leggen noemen we plausibele logica.

Over de verbanden die liggen in dat wat is waar te nemen, bestaat nooit verschil van mening in de communicatie tussen mensen. Dat komt door het feit dat elk verschijnsel een gevolg is van een oorzaak: het oorzaak-gevolg-principe.
Met ons denken kunnen wij de oorzaak, die aan een gevolg vooraf gaat, als een
feit vaststellen. We spreken in dit geval van causaal logisch denken.
 
Over de verbanden, die wij zelf leggen in dat wat wij waarnemeen, bestaat wel vaak verschil van mening in de communicatie tussen mensen. Dat komt doordat de oorzaak, die wij aan een gevolg verbinden, door ons denken beredeneerd is tot een aanname. En wat mensen met hun persoonlijke beredenering creëren hoeft zich in de realiteit niet voor te doen. We spreken in dit geval van plausibel logisch denken.
 
Feiten kun je slechts vaststellen en aannames kun je slechts beredeneren.

Terug