Tevredenheid van de klant zegt niets over de kwaliteit van het product.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

De uitingsvorm van het ongenoegen over de overschrijding van de acceptabele afstand tussen het rechtvaardigheidsgevoel van de burgers en het recht, dat een rechtsstaat vertegenwoordigt of verdedigt via de vertegenwoordigers en verdedigers daarvan. Deze ongehoorzaamheid is alleen te voorkomen, door vanuit het recht rekening te houden met het rechtvaardigheidsgevoel van de burgers, die zich aan dat recht zouden moeten houden. Daarvoor is het nodig het begrip rechtvaardig zodanig te definiëren, dat de betreffende burgers zich daarin kunnen vinden. Als de verantwoordelijken daarin niet slagen, dan zullen zij moeten accepteren, dat in dat geval het principe van het recht van de sterkste in werking zal treden. Of zij dat gewenst achten of niet. Immers, als de cultuur de natuur niet kan bedwingen met cultuurwetten, dan gaat de natuur haar eigen gang volgens de natuurwet van de overleving van degenen die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
 

Terug