Tevredenheid van de klant zegt niets over de kwaliteit van het product.

Boosheid

Boosheid, bitterheid, haat, wraak, wrok, woede en zich minderwaardig voelen zijn als drinkbekers met een dodelijk gif, dat betrokkene opdrinkt en dan verwacht dat een ander eraan doodgaat.
Wanneer dat niet gebeurt, raakt hij of zij teleurgesteld en drinkt uit frustratie nog meer van dat gif.
 
Stop het vergiftigen van jezelf!
Je bent om lief te hebben!
Begin met jezelf lief te hebben, zoals ook ik jou liefheb:
Met respect, in de zin van:

Jezelf hoogwaardig achten en als zodanig behandelen.

Terug