Liefde zelf is niet aan te leren, maar slechts te beleven in de ontmoeting ermee.

Politiek bedrijven

Politiek bedrijven komt in de praktijk vaak erop neer: Zonder te liegen, bepaalde zaken uit de werkelijkheid verdraaid weergeven, ten gunste van een persoonlijk of eigen partij belang. De zogenoemde suggestio falsi.


Terug