Tevredenheid van de klant zegt niets over de kwaliteit van het product.

Wetenschap vs Aannemenschap

Psychologie behoort feitelijk niet tot de wetenschap, maar tot de aannemenschap. Tussen al haar bevindingen legt zij zelf verbanden, trekt daaruit haar conclusies en komt zodoende tot haar aannames. (bijvoorbeeld dat boosheid een emotie is; dat alle mensen behoefte hebben aan waardering) Zodoende volgt zij de existentiële plausibele denkweg.
Voortschrijdende overtuiging, door het leggen van nieuwe verbanden, zorgt voor nieuwe bevindingen, waardoor de aannames in de loop van de tijd veranderen.

Natuurkunde behoort wel tot de wetenschap. Tussen al haar waarnemingen ziet zij de verbanden liggen, trekt daaruit haar conclusies en komt zo tot de feiten ofwel de wetmatigheden (bijvoorbeeld de wet van Archimedes; een molecuul is het kleinste deeltje van en verbinding of een element dat de chemische eigenschappen daarvan nog volledig bezit) of het weten. ("wet" is ethymologisch verwant met "weten") Zodoende volgt zij de existentiële causale denkweg.
Voortschrijdend inzicht, door onderzoek en het ontdekken van nieuwe verbanden, zorgt voor nieuwe waarnemingen, waardoor het weten in de loop van de tijd toeneemt.N.B.
Wanneer de common sense erkend wordt als een valide waarnemingsinstrument, dan zal ook de emotorologie erkend worden als wetenschap. 


Terug