Tevredenheid van de klant zegt niets over de kwaliteit van het product.

Beledigen

Beledigen is al dan niet bewust, met woord of daad, de aanleiding vormen voor het onaangenaam voelen van anderen, door met het woord of de daad bij hen een op minderwaardigheidsgevoelens gebaseerde emotor te activeren (prikkelen of triggeren).

. . .

Degenen, die met hun woord of daad de aanleiding vormen voor het onaangenaam voelen van anderen, zijn niet de oorzaak daarvan en kunnen daarom daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De oorzaak van dat onaangenaam voelen is gelegen in de minderwaardigheidsgevoelens van betrokkene zelf.

Door het ontbreken van deze kennis kunnen mensen ten onrechte verantwoordelijk gesteld worden voor het zich beledigd voelen van anderen. Het is feitelijk niet mogelijk anderen te beledigen, omdat zij immers zelf, al dan niet bewust, het gevoel van beledigd zijn bewerkstelligen. Om het zich beledigd voelen doeltreffend op te lossen, kan men beter de minderwaardigheidsgevoelens aanpakken.


Terug