De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Gemoedstoestanden

De menselijke psyche of geest kent drie gemoedstoestanden, die van cruciaal belang zijn bij de menselijke manifestatie in het algemeen en bij het menselijk gedrag in het bijzonder.
De drie gemoedstoestanden zijn "onaangenaam voelen", "aangenaam voelen" en "neutraal".
De gemoedstoestanden "onaangenaam voelen" en "aangenaam voelen" zijn aangeboren sensaties, die ook wel "emoties" of "gevoelens" genoemd worden.
De gemoedstoestand "neutraal" duidt erop, dat geen van beide sensaties opspelen of geactiveerd zijn.
De sensatie onaangenaam voelen doet zich voor, wanneer door een specifieke omstandigheid een bepaalde emotor geactiveerd wordt.
De sensatie aangenaam voelen doet zich pas voor, wanneer de sensatie onaangenaam voelen wordt opgeheven of voorkomen.

Terug