Alleen de mens ervaart eindigheid temidden van de oneindigheid van het leven.

Held

"Held" is de eervolle aanduiding (door anderen dan betrokkene zelf) van iemand, die – bij het voldoen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving en met risico voor het eigen welzijn – zijn sociaal maatschappelijke plicht nakomt ten gunste van het welzijn van anderen, in een omstandigheid, waarbij de meerderheid van de medemensen die verantwoordelijkheid niet durft te dragen.


Terug