Inspireren nodigt uit tot zelfstandig denken.

Ervaring is de beste leermeester

Ervaringen doe je op, om er later iets mee te doen. Vergelijk het “spelen” van jonge dieren. Ze hebben die ervaring nodig om bijvoorbeeld later hun prooi te kunnen vangen en andere zaken in hun leven aan te kunnen. Het ligt voor de hand, dat het voor mensen ook geldt. Echter, door ons vermogen zelfstandig te denken en keuzes te maken, kunnen wij hierin verandering aanbrengen. Het is aan te bevelen, om onze kinderen (weer) zinvol te laten “spelen”, opdat zij later de zaken en gebeurtenissen, die zij in hun leven kunnen tegenkomen, doeltreffend aankunnen. En wel zo, dat zij daaraan plezier kunnen beleven en van hun leven kunnen genieten. Als we tenminste ‘plezier beleven’ en ‘van het leven genieten’ als het belangrijkste levensdoel voor hen kiezen.


Terug