Liefde zelf is niet aan te leren, maar slechts te beleven in de ontmoeting ermee.

Ergernis

Erg vinden
Het onvermogen een ongewenst verschijnsel of ongewenste gebeurtenis in de werkelijkheid te accepteren.
 
Je ergeren
Het ondergaan van het machteloos voelen, bij de poging om met je eigen zelfstandig denken, een ongewenst verschijnsel of een ongewenste gebeurtenis in de werkelijkheid ongedaan te maken of anders te laten verlopen dan de causale logica van het verloop ervan.
 
Ergernis
De toestand van het machteloos voelen, bij de poging om met je eigen zelfstandig denken, een ongewenst verschijnsel of een ongewenste gebeurtenis in de werkelijkheid ongedaan te maken of anders te laten verlopen dan de causale logica van het verloop ervan.

Terug