Wie zelfstandig denken kan, leert van zichzelf en niet van anderen...

Emotoroloog

Wat doet de emotoroloog?
Mensen wakker maken uit de onnozele slaap van onwetendheid. Degenen bij wie dat niet lukt, wenst hij liefdevol welterusten. En waar mogelijk beschermt hij hen, en eventueel anderen, tegen de schade die zij in hun onnozele slaap kunnen aanrichten.

Hoe doet hij dat?
Hij zet de mensen aan het denken door het voorleggen van de wetmatigheden en de werking van hun eigen bestaan. En zij verifiëren dit proefondervindelijk.

Waarom doet hij dat?
Om de onaangenaamheden, die mensen ervaren bij zichzelf en in relatie met anderen, doeltreffend en duurzaam te beperken ten gunste van het algemeen welzijn van de samenleving, waartoe hijzelf ook behoort.
 
. . .
De 12 kenmerkende eigenschappen van de emotoroloog 

Hij raakt niet verbaasd, verbijsterd of verwonderd over de belevingen en ervaringen van anderen en schrikt daarvan ook niet, maar hij kan wel erdoor geraakt worden.

Hij is niet geïnteresseerd in meningen of opvattingen, maar wel in het realiteitsgehalte van de oorsprong daarvan.

Hij is niet geïnteresseerd in de discussie, maar wel in het overleg.

Hij is altijd in staat om vroeg of laat zelfstandig zijn eigen onaangenaam voelen op te heffen.

Hij is bij tegenstellingen altijd georiënteerd op het harmoniëren daarvan.

Hij onderscheidt geen ongewenste persoonlijkheden en wijst daarom nooit mensen af, maar hij onderscheidt wel ongewenst gedrag van die persoonlijkheden en wijst dat dan af.

Hij is niet geïnteresseerd in het beoordelen met welke beweringen mensen gelijk hebben en ook niet of iemand het al dan niet eens is met zijn eigen beweringen, maar hij is slechts geïnteresseerd in het beoordelen of de beweringen van hemzelf of van anderen kloppen.

Hij is niet geïnteresseerd in aannames, maar slechts in feiten.

Hij werkt bij het psychisch begeleiden en coachen van mensen niet vanuit aannames van anderen, maar slechts vanuit wat hij zelf weet en ontdekt heeft.

Hij is niet geïnteresseerd in besluitvormen, die gebaseerd zijn op compromissen sluiten, arbitrage, autoriteit of een decreet, maar hij is slechts geïnteresseerd in de besluitvorm, die gebaseerd is op consensus.

Hij accepteert onvoorwaardelijk alle consequenties van zijn woorden en daden.

Hij kent aan alle mensen de hoogste waarde toe en behandelt hen als zodanig.


Terug