Inspireren nodigt uit tot zelfstandig denken.

Echtscheiding

Ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis op de bij de wet omschreven grond, als gevolg van een langdurig proces van ontbinding van de bindende factor tussen twee huwelijkspartners.
 
Aanvulling:
Om de ontbinding te voorkomen, zou de bindende factor tussen de huwelijkspartners liefde moeten zijn. Door de geringe kennis van het begrip liefde, wordt de bindende factor ervaren als vertrouwen. Partijen spreken dan ook van het kwijt zijn van het vertrouwen (in elkaar), wanneer ze besluiten uit elkaar te gaan. Een aantal spreekt van het over zijn van de liefde.
Daar liefde nooit over kan gaan, is het duidelijk dat zij geen eenduidige betekenis geven aan de begrippen liefde en vertrouwen.
 
Een intieme relatie als een huwelijksrelatie zou niet gebaseerd moeten zijn op vertrouwen, daar vertrouwen slechts een illusie is. Helaas zijn de meeste mensen zich hiervan niet bewust, waardoor het scheiden steeds vaker voorkomt. 

Kinderen, die gewenst zijn door hun ouders, dienen gezien te worden als de incarnatie van de symbiose tussen de vader en de moeder. Zij zouden daarom inspraak dienen te hebben, wanneer de vader en de moeder overwegen te gaan scheiden. Immers, de scheiding in de symbiose zal een “scheurend” effect hebben in de psyche van de kinderen (als de incarnatie van die symbiose). Vergelijk de gevoelens van eeneiige tweelingen. Wanneer de een zich onaangenaam voelt, dan voelt de ander dat mee. Ook al wonen zij duizenden kilometers uit elkaar. 

Ouders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verstandelijke vorming, de emotionele vorming en de affectieve vorming van hun kinderen. De verstandelijke vorming dient ertoe, hen te leren in harmonie om te gaan met en zich te manifesteren in het zintuiglijk waarneembaar deel van de werkelijkheid, waarin zij komen te verkeren. De emotionele vorming dient ertoe, hen te leren in harmonie om te gaan met het intelligibele deel van de werkelijkheid, waarmee zij te maken krijgen in hun leven. De affectieve vorming dient ertoe, hen te leren hoe in harmonie om te gaan met affectiviteit in intieme relaties met anderen. Na scheiding kunnen de ouders wel zorgen voor de verstandelijke en de emotionele vorming, maar niet voor de affectieve vorming. Dit veroorzaakt de affectieschade bij kinderen van gescheiden ouders. 

•affectie >
 genegenheid, ingenomenheid, liefde (Van Dale) •affectatie > gemaaktheid, schijngevoeligheid, gekunsteldheid (Van Dale) 
De zintuiglijk waarneembare uitingsvormen van affectie en affectatie kunnen dezelfde zijn, maar de beleving is tegengesteld.. Kinderen van gescheiden ouders kunnen zelfs de als affectie bedoelde uitingsvormen beleven als affectatie, vanwege de affectieschade die ze bij de scheiding hebben opgelopen.

Een aantal deskundigen verwacht dat ongeveer de helft van de huwelijken geen stand zal houden. Geen prettig vooruitzicht voor degenen die gaan trouwen. Maar dank zij het vertrouwen dat de meeste jongvolwassenen in zichzelf hebben, gaan de meesten ervan uit dat hen dat niet zal overkomen. En ze stappen vrolijk het huwelijksbootje in, zonder zich te bekommeren om dit risico van scheiding, dat een hoop emotionele narigheid met zich meebrengt. Vooral voor de kinderen, wanneer die erbij betrokken zijn. Op deze wijze het huwelijk instappen is als het kopen van een nieuw huis, zonder je te bekommeren om een brandverzekering..
 
Voor de jongvolwassenen die verstandiger voorbereid het huwelijk willen instappen heb ik de “Wetenswaardigheden omtrent de duurzame intieme relatie” geschreven. (zie Trouw)

Terug