Wie zelfstandig denken kan, leert van zichzelf en niet van anderen...

Gedragsregel

Vervang gedragsregels, fatsoensregels en alle andere omgangsregels voor de kinderen door één regel:
“Je mag je gedragen zoals je wilt en hoeft daarbij maar met twee dingen rekening te houden: Jij mag je bij dat gedrag niet onaangenaam voelen en anderen die erdoor beïnvloed worden of ermee geconfronteerd worden ook niet.”
Bij overtreding van de regel verplicht je het betreffende kind, om bij elkaar te komen en een oplossing te zoeken voor het opheffen van het onaangenaam voelen. (Niet willen straffen!)

Terug