De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Normbesef

Gelet op de huidige maatschappelijke vraag naar meer normbesef bij de bevolking, is het de vraag of een normbesef wel te ontwikkelen is binnen een cultuur van gedogen, zoals die zich in Nederland ontwikkeld heeft vanaf de jaren zestig. Een samenhangende vraag hierbij is: Hoe is een cultuur van gedogen te herstellen? Via strengere straffen? Maatschappelijke verdeeldheid door allerlei veroordelingen? Het instellen van een waarden en normen offensief? Het herstellen van oude waarden en normen? Of te komen tot een gemeenschappelijk geaccepteerd normbesef, via de ontwikkeling van het eigen zelfstandig denken en de ontwikkeling van de kennis van het geëmoteerd zijn van de mens?

Terug