Niets is alles wat buiten het bewustzijnsvermogen van de mens valt.

Overleven

Voor het overleven als samenleving hebben we niets (meer) aan principes van welke aard dan ook. We zullen wel moeten beschikken over het vermogen om ons constructief aan te passen aan de veranderde en veranderende omstandigheden. We kunnen ons de luxe van het elkaar bestrijden niet meer permitteren. Tenzij we nog langer trots willen zijn op het winnen van discussies, debatten, conflicten, oorlogen of welke andere vormen van strijdvoeren dan ook.


Terug