Alleen de mens ervaart eindigheid temidden van de oneindigheid van het leven.

HRM-support

Human Interaction regelt in overleg met de deelnemers van de HRD leergang het onderhoud van de leereffecten met behulp van Human Resource Maintenance support.

De ervaring leert dat iedere deelnemer een eigen behoefte heeft aan ondersteunend advies. Het advies voorziet in de individuele ondersteuning en vergroot het effect van de leergang, ten gunste van de duurzaamheid.


De HRM support stelt de deelnemers in de gelegenheid om gedurende een overeengekomen periode, na de HRD leergang, Human lnteraction telefonisch of per email te consulteren.

Terug