Denken is de ademhaling van de geest.

HRD-leergang

Een leergang van acht bijeenkomsten van elk drie uur. De leergang is in dialoogvorm met intensieve interactie tussen de deelnemers onderling en met de begeleider. Mogelijkheid tot vervolgbijeenkomsten en telefonische consultancy.

De leergang start met het in kaart brengen van de vraagstukken en de eventuele problemen die zich daarbij voordoen. Vervolgens verheldert de begeleider de relatie tussen problemen in het algemeen en het menselijk gedrag. Tijdens het proces van de leergang ontwikkelen de deelnemers vaardigheden om de problemen doeltreffend op te lossen.

In de weken tussen de bijeenkomsten kunnen de deelnemers het geleerde in de praktijk toepassen en de moeilijkheden die zij tegenkomen voorleggen in de daaropvolgende bijeenkomst.


Terug