Het leven heeft geen zin, maar slechts een oorzaak.

Geduld

Geduld is niet zo’n goede zaak als mensen doorgaans denken. Het is wel eens een noodzaak.
Geduld is immers de kalme, bedaarde en consequente volharding in het volbrengen van een langdurige en min of meer onaangename taak.
Je zou je kunnen afvragen of geduld opbrengen met betrekking tot mensen wel zo gunstig is voor de relatie.
Kinderen voelen van nature de betekenis van geduld aan. Voor de ontwikkeling van hun eigenwaarde en zelfrespect is geduld hebben met hen geen goede zaak. Zij zullen dit gemakkelijk kunnen interpreteren als: "Wanneer iemand geduld met mij heeft, volhardt die persoon in feite in het volbrengen van een min of meer onaangename taak, namelijk het bezig zijn met mij!"
Het is daarom aan te bevelen om meer aandacht te geven dan geduld op te brengen.

Terug