De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Beschaving

Overdracht van beschaving op kinderen vindt indirect plaats via de leefwijze en leefstijl van de mensen in de samenleving waartoe het kind behoort. En niet direct door onderricht of opvoeding van de opvoeders en anderen in de ontwikkelingsomgeving van het kind.
 
Tot de ontwikkelingsomgeving behoren:
 • School
 • Media: radio, tv, krant, internet e.a.
 • Thuis
 • Computerspelletjes
 • Bibliotheek
 • Uitgaansgelegenheden waaronder:
  • Bioscopen
  • Discotheken
  • Cafés
  • e.a.
Ga na door welke van deze “beschaving-bepalende-ontwikkelingsomgevingen” jouw kind het sterkst wordt beïnvloed en neem de leiding over.
 

Terug