De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Survival of the fittest

Om te kunnen overleven moet je in staat zijn je aan te passen aan de veranderende omstandigheden.
Met betrekking tot het overleven is het dus onverstandig je vast te hechten aan principes, overtuigingen of andere zaken waaraan je gewend bent.
Een aanpassing aan de veranderende omstandigheden is onjuist en onverstandig, wanneer die ten koste gaat van de absolute basisbehoefte van de mens zich niet onaangenaam te voelen.
Go with the flow!


Terug