De werkelijkheid bestaat, ongeacht wat wij ervan vinden.

Inspiratie

‘Inspireren’ nodigt uit tot actie. ‘Stimuleren’ en ‘motiveren’ zetten aan tot actie.
De actie waartoe het inspireren uitnodigt is het zelfstandig denken.
De actie waartoe het stimuleren en motiveren aanzetten is het uitvoeren van bepaalde taken.
Mensen raken het beste gemotiveerd door hen te inspireren!

Denken ligt aan de basis van elk plan, elke onderneming en elke actie. Hoe beter het denken ontwikkeld is, hoe groter het succes. Inspireren is: het denken prikkelen tot ontwikkeling. 
Human Interaction inspireert je slechts! Voor de resultaten (motivatie, stimulatie, succes) zorg je dan (van)zelf.

Terug