Alleen de mens ervaart eindigheid temidden van de oneindigheid van het leven.

Communicatie in relatie tot arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten zijn altijd het resultaat van miscommunicatie in de interactie tussen mensen. Een doeltreffende aanpak vereist dan ook specifieke kennis van de mens.

Human lnteraction heeft deze kennis vervat in haar “verklaringsmodel voor het menselijk gedrag”. Dit model is gebaseerd op causale logica en biedt nieuwe perspectieven voor duurzame, doeltreffende effecten op het omgaan met elkaar; in zowel de werkrelatie als in de privésfeer.


 

Uiteraard komen ook de praktische consequenties hiervan aan de orde.

Terug