Denken is de ademhaling van de geest.

Pesten

Pesten is de benaming voor wat eruit ziet als, het onaangenaam willen treffen van anderen, die in verhouding niet in staat zijn zichzelf te verdedigen, en daaruit voldoening proberen te halen.
Pesten is te vergelijken met “jagen”. Zoals we dat ook kennen bij de dieren. De “prooi” is altijd degene, die het gemakkelijkst te vangen is. Vaak wordt die ten onrechte geduid met de term “de zwakkere”. Een betere aanduiding is: Degene die in de gegeven verhouding niet in staat is zichzelf te verdedigen.
Het jachtinstinct is in alle levende wezens aanwezig. Het is een voorwaarde om te kunnen overleven. Het doel van jagen is, om een zekere voldoening eruit te halen. Ofwel, een bepaalde behoefte bevredigd te krijgen. Bij dieren is dat meestal de behoefte hun honger te stillen.
Pesten is een vorm van “jagen”, omdat het doel ook is, een bepaalde behoefte te bevredigen. Om de problemen, die voortvloeien uit het pesten, doeltreffend op te lossen, moeten we inzicht en kennis hebben over het ontstaan van behoeften en hoe het komt dat die bevredigd dienen te worden. Problemen kenmerken zich immers door het onaangenaam voelen. En achter elk onaangenaam voelen gaat een behoefte schuil. De kunst om daarachter te komen is niet eenvoudig, maar wel te leren. De POBO-cursus is onder andere daarvoor.
De tip is: In situaties waarbij sprake is van pesten, is aan beide partijen aandacht geven belangrijk voor een doeltreffende oplossing. (Niet willen straffen!)
 
Plagen is een “schijnbeweging” van pesten.
Wie de schijnbeweging niet herkent zal het plagen ervaren als pesten. Dit is te vergelijken met het dreigen met een neppistool. Als zo’n pistool teveel lijkt op een echt pistool, dan loop je een ernstig risico, wanneer je bijvoorbeeld een politieagent daarmee ”bedreigt”. Het is in de praktijk voorgekomen dat iemand door de politie is neergeschoten, toen hij dreigde met wat achteraf een neppistool bleek te zijn. Als je dus wil plagen, zorg er dan voor dat het niet teveel lijkt op pesten.

Terug