Tevredenheid van de klant zegt niets over de kwaliteit van het product.

Actie voor reactie

Voordat je reageert op het gedrag van anderen: Schat eerst in hoe zij zich voelen. Verifieer dat eventueel. Toon empathie, door begrip te tonen voor dat gevoel, en daarmee te laten zien dat je menselijk bent. En reageer dan pas!

  • Voelt die ander zich rot of anderszins onaangenaam, verzin dan - al dan niet gezamenlijk - een oplossing daarvoor en voer die uit!
  • Voelt die ander zich fijn of anderszins aangenaam, verzin dan - al dan niet gezamenlijk - iets om dat samen te `vieren` en voer dat uit!

 

 


Terug