Alles gaat voorbij, behalve het heden.

Gehoorzamen

Voor de bevrediging van de behoefte van een ander en op diens gezag iets zeggen of doen, zonder daartoe zelf behoefte te hebben en/of de noodzaak of zin daarvan in te zien.
 
Aanvulling
In sommige relaties zijn de mensen er zo aan gewend geraakt, dat anderen doen wat zij zeggen of willen, dat zij dit als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Zoals in de relaties: ouder - kind; oudere - jongere; man - vrouw; werkgever - werknemer; leraar - leerling; geschoold - ongeschoold.
Zolang zij niet inzien, dat alle mensen hun eigen persoonlijke emotionele belevingen hebben van waaruit zij zich gedragen, zullen zij machtsmiddelen rechtvaardigen om die vanzelfsprekendheid af te dwingen. Wanneer zij echter wel tot dit inzicht zijn gekomen, dan zullen zij door duidelijk zijn, luisteren en overleggen, anderen overhalen zich te gedragen zoals zij dat van hen wensen. Zo kan gehoorzamen overgaan in tegemoetkomen aan de behoeften van anderen, omwille van hun welzijn.

Wanneer de opvoeders vinden dat hun kinderen slecht luisteren, dan bedoelen zij dat de kinderen slecht gehoorzamen. 
Kinderen dienen echter alleen te gehoorzamen in situaties, waarin zij de risico’s op de schade, die zij kunnen oplopen bij hun gedrag of manifestatie, niet kunnen overzien. Daarna moet hen wel duidelijk gemaakt worden, waarom zij hebben moeten gehoorzamen. Om te voorkomen dat zij gehoorzamen als iets normaals gaan beschouwen.
 

Terug